Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mooncat
mooncat
mooncat
mooncat
mooncat
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viareloveution reloveution
mooncat
Reposted frommoxx moxx viamotyla-noga motyla-noga
mooncat
mooncat
Kiedy byłam mała znęcałam się nad kasetami magnetowidowymi matki. Cięłam taśmy na kawałki, później znów ją sklejałam. Zawsze zostawał mi kawałek lub dwa, z którymi nie wiedziałam co zrobić. Co zrobić z takim kawałkiem? Znaleźć mu jakieś miejsce? Dopasować jakoś? Czy uznać, że można żyć bez tego kawałka?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
mooncat
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viamotyla-noga motyla-noga
mooncat
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
mooncat
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasatyra satyra
8915 e2a3 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra
mooncat
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
mooncat
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasatyra satyra

July 09 2015

mooncat


"The Harry Potter books are so magical so mysterious and so adventurous. Basically these books are on the border of childhood. Therefore my goal was to redesign them with such illustrations that able to show this extraordinary atmosphere of the books. I started to experiment with interactive illustrations what not distract attention from the plot, but add to the story" - Kinsco Nagy
mooncat
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viatbtf tbtf
mooncat
mooncat
3262 dbc3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCarrere Carrere
mooncat
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl