Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mooncat
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
mooncat
1250 efc5
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viasatyra satyra
mooncat
mooncat
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
mooncat
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasatyra satyra
mooncat
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasatyra satyra
mooncat
2982 163a
Reposted frommartynkowa martynkowa viasatyra satyra
mooncat
8723 6954 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
mooncat
2519 8df4
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasatyra satyra
mooncat
Obiecywałam niebo
ale to nieprawda
bo ja cię w piekło powiodę
w czerwień - ból
— Halina Poświatowska
mooncat
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viasatyra satyra
mooncat
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
mooncat
mooncat
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
1028 404b
Reposted fromink ink viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
8915 e2a3 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasatyra satyra
mooncat
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viasatyra satyra
mooncat
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...